ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อ สั่งผลิตงานสกรีนเสื้อ สกรีนผ้าผืน และงานสกรีนด่วนของร้าน P&P ได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้